Izdrukāt

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:


Projektu vadītājs/-a Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļā

 

Amata mērķis:

Piedalīties iestādes nolikumā noteiktās būvniecības darbu pasūtītāja un nekustamā īpašuma pārvaldītāja funkcijas realizācijas nodrošināšanā.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai;
 • sastādīt būvdarbu apjomu sarakstus, izmaksu tāmes, kā arī tehniskās specifikācijas;
 • piedalīties ārējā finansējuma pieprasījumu sagatavošanā;
 • patstāvīgi administrēt un vadīt būvprojektus, tai skaitā kontrolējot līguma izpildi un izstrādājot priekšlikumus būvniecības procesa laikā konstatēto problēmjautājumu risināšanai;
 • risināt nestandarta inženiertehniskās problēmas un izvērtēt jaunu projektu realizācijas iespējas;
 • gatavot veikto būvdarbu garantijas laika defektu aktus un atbilžu projektus uz iestādē saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai augstākā inženiertehniskā izglītība;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai būvniecību saistītā amatā;
 • vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar „Microsoft Office” datorprogrammām un biroja tehniku;
 • prasme analizēt un strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • atbildīgums un precizitāte.

Piedāvājam:

 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašinot zināšanas;
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas;
 • atsaucīgu un profesionālu kolēģu atbalstu.

 

Pretendentus lūdzam sūtīt CV līdz 2017.gada 4.jūlijam Rīgas domes Īpašuma departamenta Direktora biroja Personāla vadības un metodoloģijas nodaļai, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV - 1050, e - pasts: ramona.kuzma@riga.lv. Papildu informācija pa tālr.Nr.: 67037355.

Sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!