Izdrukāt

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālas un lietderīgas izmantošanu.

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemes gabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemes gabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu, kā arī nodrošina pārvaldību pār pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un pašvaldības līdzdalību nodibinājumos un biedrībās.


 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sekretariāta  atrašanās vietas adrese ir R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV 1050, 2. stāvā.

vagnera5.png - 84.97 KB

Rīgas domes Īpašuma departamenta Direktora biroja atrašanās vietas adrese ir R.Vāgnera ielā 3, Rīga, LV 1050, 5. stāvā.

vagnera3.png - 87.96 KB

 

Īpašuma departamenta rekvizīti:
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050
Tālrunis: 67026138
Fakss: 67026342
e-pasts: di@riga.lv
Nod. maks. Nr.: LV90000038741
Banka – Luminor Bank AS
Bankas kods - NDEALV2X
Konts - LV87NDEA0020300003010

 

Rīgas domes Īpašuma departamenta darba laiks

Pirmdienās                  no plkst. 8.30 līdz 18.00 

Otrdienas                    no plkst.8.30 līdz 17.00 

Trešdienās                   no plkst. 8.30 līdz 17.00 

Ceturtdienās                no plkst. 8.30 līdz 17.00 

Piektdienās                  no plkst. 8.30 līdz 16.00

 

Pārtraukums      no plkst. 12.00 līdz 12.30.