Izdrukāt

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemes gabalu racionālas un lietderīgas izmantošanu.

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemes gabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemes gabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu, kā arī nodrošina pārvaldību pār pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un pašvaldības līdzdalību nodibinājumos un biedrībās.


 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Sekretariāta un Direktora biroja atrašanās vietas adrese ir R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV 1050, 2. un 3.stāvā.

vagnera5.png - 84.97 KB

Rīgas domes Īpašuma departamenta Administratīvās pārvaldes atrašanās vietas adrese ir R.Vāgnera ielā 3, Rīga, LV 1050, 2. un 3.stāvā.

vagnera3.png - 87.96 KB

 

Īpašuma departamenta rekvizīti:
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050
Tālrunis: 67026138
Fakss: 67026342
e-pasts: di@riga.lv
Nod. maks. Nr.: LV90000038741
Banka – Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods - NDEALV2X
Konts - LV87NDEA0020300003010

Īpašuma departamenta darba laiki:

Pirmdienās: 8:30 – 18:00 
Otrdienas: 8:30 – 17:00 
Trešdienās: 8:30 – 17:00 
Ceturtdienās: 8:30 – 17:00 
Piektdienās:  8:30 – 16:00

Pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Pirmssvētku dienās darba dienas ilgums ir saīsināts par 2 stundām.