• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala Mazajā Nometņu ielā 68, Rīgā, izsoles rezultāti

12.10.2018. izsolē zemesgabalu Mazajā Nometņu ielā 68, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 056 0129), nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OK Apartments”  par 77 600 EUR.

Tālrunis uzziņām 67026307.