• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala Jaunciema gatvē 6, Rīgā, izsoles rezultāti

12.10.2018. izsolē zemesgabalu Jaunciema gatvē 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0355), nosolīja SIA “Bauplan Projekti” par 29 300 EUR.

Tālrunis uzziņām 67026307.