• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, izsoles rezultāti

12.10.2018. izsolē zemesgabalu Anniņmuižas bulvārī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 2035), nosolīja RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA par 177 000 EUR.

Tālrunis uzziņām 67026307.