• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemes starpgabals Apuzes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0594; kadastra apzīmējums 0100 099 0580)

09.03.2018. plkst.11.00, Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, 202.telpā notika zemes starpgabala Apuzes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0594; kadastra apzīmējums 0100 099 0580), 294 m² platībā (nosacītā cena 7200 EUR), izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām un zemes starpgabalu nosolīja SIA “Inventarizācijas dienests” par 7300 EUR.