• di@riga.lv
  / +371 67026138

Divas Projektu vadītāja amata vietas Būvniecības pārvaldē Būvniecības projektu vadības nodaļā

 


Projektu vadītājs

Būvniecības pārvaldē, Būvniecības projektu vadības nodaļā

(2 vakances uz nenoteiktu laiku)


AMATA MĒRĶIS:
Piedalīties iestādes nolikumā noteiktās būvniecības darbu pasūtītāja un nekustamā īpašuma pārvaldītāja funkcijas realizācijas nodrošināšanā.
GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • Piedalīties veikt nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai;
 • sastādīt būvdarbu apjomu sarakstus, izmaksu tāmes, kā arī tehniskās specifikācijas;
 • piedalīties ārējā finansējuma pieprasījumu sagatavošanā;
 • patstāvīgi administrēt un vadīt būvprojektus, tai skaitā kontrolējot līguma izpildi un izstrādājot priekšlikumus būvniecības procesa laikā konstatēto problēmjautājumu risināšanai;
 • risināt nestandarta inženiertehniskās problēmas un izvērtēt jaunu projektu realizācijas iespējas;
 • gatavot veikto būvdarbu garantijas laika defektu aktus un atbilžu projektus uz iestādē saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem.
  PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 • vēlama augstākā inženiertehniskā izglītība, var būt pēdējo kursu students/studente;
 • vēlama darba pieredze ar būvniecību saistītā amatā;
 • vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar „Microsoft Office” datorprogrammām un biroja tehniku;
 • prasme analizēt un strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • atbildīgums un precizitāte.
  PIEDĀVĀJAM:
 • Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās
  garantijas
 • Mēnešalgu līdz 1198,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
 • Atsaucīgu un profesionālu kolēģu atbalstu
  CV lūdzam līdz 2018. gada 23. novembrim iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: idpersonals@riga.lv. Papildus informācija pa tālruni: 67012205; 67012616
  Informācija par personas datu apstrādi iestādē – http://rdid.lv/informativais-pazinojums-par-personas-datu-apstradi/
  Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!